S.O.S. TÜRLERİMİZİ KORUYALIM PROJESİ

 

S.O.S. (Save Our Species-Türlerimizi Koruyalım)   Projesi, merkezi Avrupa'da bulunan uluslararası koordinasyona bağlı, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden okullar ve uluslararası katılımcıların yer aldığı bir bilim ve çevre eğitimi projesidir. Projeye; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden öğrenciler danışman öğretmenleri eşliğinde oluşturulan proje takımları ile katılırlar. 

 

Proje kapsamında öğrenci kazanımlarının belirlenmesine yönelik olarak ölçme değerlendirme süreçlerinin uygulanması, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesinde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden akademik danışmanlık alınmaktadır. 

 

İlk pilot çalışmaları 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiş olan proje uygulamaları ’22 Adımda Doğa Eğitimi’  kitabına kaynaklık etmiş, çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlarda sunulmuş, konferans bildiri kitaplarında yer almıştır. Ayrıca proje bulgularının paylaşıldığı iki konferans sunusu ve tam metni Avrupa'da dağıtılan "Selected Projects" kitabına alınmıştır. S.O.S. Projesi, her yıl  A.B.D.'nin farklı bir eyaletinde gerçekleştirilen NAAEE Dünya Çevre Eğitimi Konferansına 2011 yılında özel davet almış ve proje uygulamaları orada başarıyla sunulmuştur. 

 

Proje kapsamında yapılandırılmış olan yıllık etkinlik planları ve özgün eğitim modelleri ile;  öğrenciler kendi okullarında ve alan gezilerinde kendi öğretim düzeylerine uygun süreçleri kullanarak doğadaki etkileşimleri neden-sonuç örüntüsü içinde anlamlandırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirirler. Yakın çevreleri ve gündelik yaşamları içerisinde bilimsel süreçleri kullanarak çevre problemlerinin çözümüne katılım yönünde farkındalik kazanırlar. Proje kapsamında geliştirdikleri ve kendi yaratıcılıklarının ifadesi olan sanatsal çalışmaları ile okullarında ve yaşadıkları çevrede sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşumuna katkıda bulunurlar. Liderlik özelliklerini geliştirirler. 

 

Projenin uygulama sürecinde ve sonucunda somut kazanımların belirlenmesine yönelik olarak öğrencilere her yıl ölçme araçları uygulanmakta olup, veriler; toplanma, analiz edilme ve değerlendirilme süreçlerinden geçirilmektedir.

 

A.B.D, Romanya ve Türkiye’den üç okul ile 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında pilot olarak başlatılan proje kapsamındaki çalışmalar, yıllar içerisinde katılımcı okulların sayısının artması ile ulusal ve uluslararası boyutta genişleyerek sürdürülmektedir.

 

S.O.S Projesi, Erentay Eğitim Danışmanlık kurumunun yurt dışında gerçekleştirmiş  olduğu işbirlikleri gereği uluslararası sertifikası olan bir eğitim programı olarak sürdürülmektedir. Proje süreçleri; Hazırlık, Uygulama, Raporlandırma ve Sürdürülebilirlik olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. S.O.S. Projesi her Eğitim-öğretim yılının Ekim ayında başlar, Haziran ayında sona erer.  Okullardaki uygulamalara ilişkin olarak, her okulun proje danışman öğretmeni proje koordinatörlüğüne ayda bir kez olmak üzere rapor gönderir.  Eğitim-öğretim Takviminin I. Döneminde projenin yıllık çalışma planında öngörülen zorunlu etkinlikler gerçekleştirilir. II. Dönemde ise, her okulda bulunan S.O.S. Çalışma Grubu proje çerçevesinde kendi koşullarına uygun olan bir alt etkinlik planı geliştirir ve bu özgün çalışmalarını yıl sonunda gerçekleştirdiği bir sunumla tüm okul iklimi ile paylaşır. S.O.S. Projesi çalışma grupları tüm proje süreci boyunca gerçekleştirmiş oldukları gezi, gözlem ve deneysel çalışmaları elektronik ortamda birbirleriyle güncel olarak paylaşırlar. Bu paylaşımlar ile birbirlerine esin kaynağı olur, birbirleriyle yakın iletişim içerisinde olurlar. Proje Okulları arasında her iki okul birbiriyle kardeş okul olur ve bu okullardaki öğrenci ve öğretmenler arasında haberleşme yoluyla yakın iletişim sağlanır.  Projedeki çalışmaları eksiksiz tamamlayan tüm öğrenciler, onların danışman öğretmenleri ve okulları bir eğitim öğretim yılı süren proje uygulama süreci sonunda uluslararası sertifikalarını alırlar.

 

2011-2012 Eğitim-öğretim yılında Proje sürecini başarı ile tamamlayan S.O.S okullarına 2012 Yılı Ekim ayında Antalya’da düzenlenen Uluslararası Bilim Eğitimi Konferansı’na katılım  sağlanmış ve bu konferans kapsamında ilk kez yapılandırılmış bulunan I.Uluslararası Çocuk ve Çevre Zirvesi’nde tüm S.O.S. Proje gruplarına sertifikaları törenle verilmiştir. Bu Zirveye, A.B.D.-Lamar Üniversitesi, Portekiz-Do Minho Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden katılan öğretim üyeleri çocuklar için robot atölyeleri, dinozor çalışma atölyeleri ve eğlenceli bilim gösterileri gerçekleştirmişlerdir. Romanya, Filistin, Portekiz ve Türkiye'den katılan öğrenci ve öğretmenler paralel oturumlarda, standlarda ve sergi alanlarında çalışmalarını sunmuşlardır. S.O.S. Projesi öğretmen ve öğrenci grupları Zirve'nin doğal delegeleri olarak yurt dışından gelen katılımcılara örnek çalışmalarını sunmuşlardır. 

 

II. Uluslararası Çocuk ve Çevre Zirvesi 2014 Yılı Mart ayında Bursa, ÇEK 3 Mart Eğitim Kurumlarında gerçekleştirilmiştir. Bu Zirve'ye Ukrayna'dan katılan öğretmen ve öğrenci gruplarının yanısıra, yine Türkiye'nin her tarafından gelen S.O.S. Delege öğretmen ve öğrencileri çeşitli bilim gösterileri gerçekleştirmiş ve uluslararası sertifikalarını törenle almışlardır.  

 

2014 Yılı Temmuz ayında Portekiz'de düzenlenen Uluslararası Bilim Eğitimi Konferansında S.O.S. Projesine özel bir gün ayrılmış, Türkiye'den bu konferansa katılan S.O.S. Delege öğretmen ve öğrencileri çeşitli sergiler, sunumlar ve bilim gösterileri ile ülkemizi temsil etmiştir.

 

2015 Yılı Mayıs ayında UNESCO, International Hands on Science Network, Avrupa Fizik Derneği işbirliği ile Viana do Castelo'da gerçekleştirilen Bilim ve Işık Festivali ve Yarışmasına  katılan S.O.S. Proje Gruplarımız toplam yedi uluslararası ödülle dönmüşlerdir.

 

III. Uluslararası Çocuk ve Çevre Zirvesi 2016 yılı Nisan ayında Ankara'da gerçekleştirilmiş ve Türkiye'nin her yanından Zirve'ye katılan S.O.S. Projesi çalışma grupları Zirve'nin Türkiye delegeleri olarak ülkemizi başarıyla temsil etmişlerdir. 

 

S.O.S. Proje Okullarının başarılı uygulamaları giderek genişleyen bir çerçevede ulusal ve uluslararası platformlarda sunulmaya hızla devam edecektir. 

Tüm çalışmalar için:

www.facebook.com/nilgunerentayvegencbilimcileri

sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.