Minikler bu eğitim programında bilim ile buluşuyor, doğa ile bütünleşiyor. 

 

S.O.S. JUNIOR NATURALISTS PROGRAM

(S.O.S. GENÇ BİLİMCİ PROGRAMI)

S.O.S. GENÇ BİLİMCİ PROGRAMININ KAPSAMI
           
S.O.S. Junior Naturalists (S.O.S. Genç Bilimci) Eğitim Programı;

 • 4, 5 ve 6 yaş grubu

Öğrencilere yönelik olarak sürdürülmekte olan uluslararası nitelikte bir bilim ve doğa eğitimi programıdır.

Öğrenciler, her ay eğitimci rehberliğinde sürdürülen grup çalışmaları ile çeşitli bilimsel süreç etkinlikleri gerçekleştirirler. Çalışmalar, öğrencilere verilen kendi yaş gruplarına uygun projeler, deneyler ve çalışma kağıtları ile sürekli olarak pekiştirilir.

Bahar ve yaz aylarında öğrenciler ile birlikte doğada deneysel grup çalışmaları ve sanat etkinlikleri yapılır.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen bu etkinlikler, her biri kendi içinde konu bütünlüğü olan birer atölye çalışması niteliğindedir.

Daha önce gerçekleştirilen pilot uygulamalarda öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri gözlemlenerek onların motivasyon ve beğenileri öncelikli olarak dikkate alınmış ve bu doğrultuda atölyeler arası eşgüdüm ve paralel çalışmalar planlanarak program geliştirilmiştir.

Eğitim programımızda konu kapsamı ile paralel sürecek olan ve çocuklarımızın motor becerilerini güçlendirici, onların yaratıcılıklarını besleyici nitelikteki sanat çalışmaları, tüm atölye çalışmalarına eşlik edecek alt projelerdir.

S.O.S. GENÇ BİLİMCİ PROGRAMININ GEREKÇESİ

Einstein ‘ Düş gücü bilgiden daha önemlidir! ’ der ve böylelikle bilgiye giden yolun düşlerimiz ile başladığını vurgular. ...

Günümüzde, en değerli varlıklar olan çocuklarımız dershane, okul ve ev üçgeninde sıkışmış bir halde, oyundan ve doğadan kopmuş bir halde, zamanlarının çoğunu soyut bir süreçte masa başında soru çözerek tüketiyorlar. Sınırsız seçeneklerle dolu yaşamı, dört ya da beş şıklı çoktan seçmeli sorular ile algılıyorlar. Test sınavlarında sınırları önceden çizilmiş süreler içerisinde daha çok soru çözmek uğruna yaratıcılıklarına, özgür ifade biçimlerine ve benliklerine daha fazla ket vurmayı öğreniyorlar. Bireysel gelişimin en önemli parametrelerinden biri olan içsel yolculuklarını gerçekleştirmekten uzak bir yaşantı ile giderek kendi özlerine yabancılaşıyorlar.

Bilgiyi diğer bireyler ile paylaşarak çoğaltmak için değil, onları birer soru ile geride bırakabilmek için yarışıyorlar. Çocuklarımız, kağıt üzerindeki soruları belli sürelerde çözebilen, ancak üniversiteyi bitirip hayata atıldıklarında yaşamlarındaki sorunları çözebilecek zihinsel ve ruhsal donatılara sahip olamayan bireyler olarak yetişiyorlar.

Bu noktada çocuklarımızın erken yaşlardan başlayarak;

 • Bilimsel süreçleri doğal çevrelerinde kendi yaşantılarının doğal bir örüntüsü olarak deneyimleyebilecekleri bilim ve doğa etkinliklerinin,
 • Bilgiyi paylaşma tekniklerini öğrenerek birlikte üretimler gerçekleştirecekleri, zaman yönetimi becerilerini geliştirebilecekleri ve böylelikle özgüven kazanacakları takım çalışmalarının,
 • Yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri gönüllü proje çalışmalarının,
 • Fikir ve düşünce ürünlerini öncelikle küçük gruplar içerisinde ve daha sonra toplum içerisinde ifade edebilecekleri sunum ortamlarının

 

kendi kişisel gelişimlerinde çok önemli dönüm noktalarına olanak tanıyacağı açıktır.

Öte yandan, eğitim literatüründe yayımlanan son çalışmaların da önemle vurguladığı üzere, çocuklarımızda bilimsel düşünce formasyonlarının oluşmaya başlaması ve şekillenmesi, bilimsel süreç becerilerinin kazanılması, yaratıcılıklarını besleyecek içsel süreçleri ile ilgili farkındalık düzeylerinin geliştirilmesi anlamında erken yaşlar çok büyük önem taşımaktadır.

S.O.S. GENÇ BİLİMCİ PROGRAMININ AMAÇLARI

Programda çocuklarımızın;

 • Sorgulama temelli eğitim ve problem çözme yaklaşımı ‘na dayalı yöntemler ile bilimsel süreçleri kullanarak sorun çözmeleri,
 • Bilimsel süreçler ile gözlem yapabilme, verileri kayıt edebilme ve düzenleme becerilerini geliştirmeleri,
 • Bilimi kendi yaşantılarının doğal bir örüntüsü olarak deneyimlemeleri,
 • Oyunlar oynayarak, eğlenerek öğrenmeleri,
 • Kendi sınırsız öz güçlerini keşfetmeleri ve düşlerinin izlerinden gitmeleri amaçlanmaktadır.

 

Programda ayrıca;

Aile/Çocuk birlikteliği ile çocuklarımızın;

 • Proje bazlı etkinliklere ebeveynleri ile katılarak onlar ile birlikte üretimler gerçekleştirecekleri, özgüvenlerini geliştirecekleri ve eğlenirken birlikte öğrenecekleri bir ortamın yapılandırılması,

Sosyal dayanışma ve ekolojik sorumluluk projeleri ile çocuklarımızın;

 • içinde bulundukları Dünya ve sürdürülebilir yaşam için küçük yaşlardan başlayarak liderlik almaları amaçlanmaktadır.

 

S.O.S. GENÇ BİLİMCİ PROGRAMININ KAZANIMLARI

‘S.O.S. Junior Naturalists’ Bilim ve Doğa Eğitim Programını tamamlayan öğrenciler yukarıda ayrıntılı olarak belirtilmiş olan amaçlar doğrultusundaki kazanımların yanı sıra, uluslararası sertifikalarını alırlar.

Eğitim programı boyunca öğrencilerin kullanacağı deney araç-gereç ve malzemeleri uygulayıcı tarafından temin edilir.

Program hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için iletişim bilgilerimiz;

GSM: 0536 881 89 72
e-mail: nirentay@gmail.com             

 

Sevgiyle…

Nilgün Erentay