COŞKULUYUZ!..TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK: I.ULUSLARARASI ÇOCUK ZİRVESİ
ZİRVE’DE GEZEGENİMİZİN BİR ÇOK YERİNDEN ÇOCUKLAR
‘DÜNYAMIZA SAHİP ÇIKALIM’ ÇAĞRISI YAPTILAR

I.Uluslararası Çocuk Zirvemizi, IX. Uluslar arası Bilim Eğitimi Konferansı kapsamında, 20 Ekim 2012 tarihinde Antalya, Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik.


Türkiye’de bir ilk olan Bilim ve Çevre Eğitimi temalı I. Uluslararası Çocuk Zirve’sine Türkiye’nin farklı illerinden katılan ilköğretim okulları, bilim-sanat merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları ve Antalya ilinden katılan çocuklar gün boyu özgün sunumlar, çeşitli deneysel çalışmalar ve gösteriler gerçekleştirdi, yurt içi ve yurt dışından katılan öğretmenler ve akademisyenler eşliğinde eğlenceli atölye çalışmaları yaptılar ve sergiler açtılar.


Zirve’de ayrıca; Romanya, Filistin ve Portekiz’den katılan öğrencilerin bilim ve sanat çalışmalarına yer verildi.Zirve kapsamında ‘Çocuk Gözüyle Doğa’  başlıklı Uluslararası Fotoğraf yarışmasına Dünya’nın çeşitli ülkelerinden katılan 9-15 yaş grubu çocukların eserlerinden oluşan sergi, gün boyu diğer etkinliklerin yanı sıra tüm ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.


Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonunda sabah oturumunda gerçekleştirilen Uluslararası Sertifika Töreninde Zirve’nin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Abdullah Ergin, bilim ve doğa temalı bu etkinliklerin çocuklar için önemine değindi ve ‘Çocuklarımız yaptıkları çalışmalar ile gelecekte ne kadar büyük işler yapabileceklerini göstermiştir.’ dedi.


Avrupa Birliği Uluslararası ‘Eller Bilimde’  Eğitim Birliği Başkanı Prof. Dr. Manuel Costa ise, erken yaşlardan başlayan bilim eğitiminin çocuklarımız için önemine değinerek bu etkinliğin ülkemizde gelenekselleşmesi yolunda çalışmaların sürdürülmesi gerekliliğinin üzerinde durdu.


Çocuk Zirvesi Düzenleme Kurulu Başkanı Nilgün Erentay’ın açılış konuşmasının ardından uluslararası sertifika törenine geçildi ve delege okulların öğrencilerine sertifikaları tören ile verildi. Program, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Binasında düzenlenen paralel atölye sunumları, sergiler ve gösteriler ile akşama değin sürdü.


Türkiye’de bir ilk olan bu proje, bir Dünya Projesi olma yolunda ilerliyor


I.Uluslararası  Çocuk Zirvesi Düzenleme Kurulu Başkanı Nilgün Erentay;Zirve’nin amacını şöyle özetlemektedir: ‘Dünyanın her yerinde geleceği yaratacak olan çocuklardır. Onlar bizim genç yüzümüzdür. Ben yüzümü çocuklara döndüm. Bu gezegeni koruma ve ona sahip çıkma konusunda onların çok daha dinamik ve içten, kirlenmemiş ilişkiler ile bu sorumluluğu alacaklarını düşünüyorum… Türkiye’de bir ilk olan bu proje, bir Dünya Projesi olma yolunda ilerlemektedir. Çocuklar Zirve’de ‘Birlikte çalışalım. Dünyamıza sahip çıkalım!’  şeklinde çağrılar yaptılar. Katılımcı tüm okulların yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanından 30 S.O.S. Proje Okulu da Zirve’nin doğal delegeleri olarak bir araya geldi. Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalar standlarda gün boyu sergilenir iken, delege öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen tören ile uluslar arası sertifikalarını aldılar. İnanıyorum ki, ileride meslekleri ne olursa olsun , doğayı korumak artık bu çocukların birincil görevleri olacaktır!...

I.ULUSLARARASI ÇOCUK ZİRVESİ’ nde yer alan Atölye başlıklarından bazıları şöyle idi:


Robotlar Atölyesi, Denizler ve Nesli Tehlike Altındaki Deniz Canlıları, Çılgın Hava ve Girdaplar, Doğal Yaşam, Doğa Fotoğrafçılığı, Nesli Tükenmiş Hayvanların Diş Yapıları ve Beslenme Alışkanlıkları, Asit Dedektifleri, Kuş Evleri, Gölge Oyunları ile Doğa Tiyatrosu, Bitki Müzemizi Yapalım, Problem Şişeleri ve Yoga Öğrenelim.
Bu atölyelerin yanı sıra çocuklar, Zirve’de gün boyu gerçek boyutlarında sergilenen sesli dinozor maketlerinin çevresinde ve oyun köşelerinde bilim ve doğa ile ilgili çeşitli oyunlar oynadılar, ayrıca atık malzemelerden oluşturdukları giysiler ile‘Atık Sanatı’ başlıklı bir defile gerçekleştirdiler.


I.Uluslararası Çocuk Zirvesi’ne katılan ilköğretim öğrencilerinin paralel oturumlarda tüm ziyaretçilere açık olarak gerçekleştirdiği sunumlar ve deneysel gösteri başlıklarından bazıları şöyle idi:


Bitkiler En Çok Neyi Sever?, Okulumuzda Bir Lale Bahçesi Nasıl Oluşturduk?, Bir Araştırma Konusu olarak Nesli Tehlike Altındaki Sürüngenler, Çevre Dostu Çatılar, Atık Su Doğaya Yardım Edebilir Mi?, Küçük Tohumlar-Büyük Ağaçlar, Bolu Yöresi’nde Bulunan Özgün Türler, Ulusal I.cilik Ödüllü Geri Dönüşüm Projesi, Endemik Türlerimiz.
Tüm bunların yanı sıra, Zirve’ye okul öncesi eğitim kurumlarından katılan minik öğrenciler de Hukuk Fakültesi Binası’nın dersliklerinde paralel oturumlar halinde ziyaretçilere sunumlar yaptılar ve çeşitli gösteri deneyleri gerçekleştirdiler. Bu sunum başlıklarından bazıları şöyle idi:


Yaprak Dedektifleri, Benim Hazine Kutum, Hava ile Oynuyorum, Kuşlar Yuvalarını Nasıl Yapar?, Tabağımdaki Kurbağalar, Yüzüm Bir Çiçektir, Su ile Oynuyorum.


Zirve’ye Türkiye’nin çeşitli illerinden delege olarak katılan Uluslar arası S.O.S. Projesi okul ve öğrenci grupları da kendilerine ayrılan standlarda, proje kapsamında gerçekleştirdikleri ürünleri ve özgün etkinlikleri sergilediler, sunumlar yaptılar ve Zirve’de gerçekleştirilen bir tören ile Avrupa Birliği  ‘Eller Bilimde’ Eğitim Koordinasyonu’ndan uluslararası sertifikalarını aldılar.


S.O.S. Projesi; 2012 Avrupa Şampiyonu


Dünyanın her yerinden çocukların bir araya geleceği, böylelikle çevrelerinde meydana gelen değişimler üzerinde görüşlerini ve düşüncelerini birbirlerine ve biz yetişkinlere aktarabilecekleri, doğada yapmış oldukları gözlem ve deneyleri sunabilecekleri , çevre sorunlarına yönelik çözüm önerilerini tartışabilecekleri böyle bir paylaşım ortamı oluşturma fikri bundan yıllar öncesine, S.O.S. Projesi’nin uygulandığı ilk yıllara dayanmaktadır.


Save Our Species (S.O.S.-Türlerimizi Koruyalım) Projesi, Erentay Eğitim Danışmanlık Kurumu tarafından yapılandırılmış ve halen yürütülmekte olan, International Association of Hands on Science Network tarafından desteklenen, ulusal ve uluslar arası katılımcıların yer aldığı bir ilköğretim çevre eğitimi projesidir. Proje, 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında A.B.D'de  Su Kaynakları Eğitim Federasyonu tarafından Avrupa Şampiyonluğu ödülüne layık görülmüştür.


2005-2006 Eğitim – öğretim yılında ilk pilot çalışmaları gerçekleştirilmiş olan proje uygulamaları ’22 Adımda Doğa Eğitimi’ kitabına kaynaklık etmiş, çeşitli ulusal ve uluslar arası konferans ve sempozyumlarda sunulmuş, konferans bildiri kitaplarında yer almıştır. Ayrıca, projenin bulgularının paylaşıldığı iki konferans sunusu ve tam metni ‘International Hands on Science Network’ kapsamında ‘Seçilmiş Yayınlar’ (Selected Papers) kitabına alınmış ve Avrupa’da dağıtılmıştır.


Projede alan çalışmalarına katılan ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreçler yardımı ile doğadaki etkileşimleri neden-sonuç örüntüsü içinde anlamalarına ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik stratejiler geliştirmelerine olanak sağlayacak, özgün bir eğitim modeli yapılandırılmıştır. Projedeki tüm çalışmalar, okullarda disiplinler arası yaklaşımlar ile ve zümreler arası işbirliği ile gerçekleştirilir. A.B.D, Romanya ve Türkiye’den üç okul ile 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında pilot olarak başlatılan proje kapsamındaki çalışmalar, yıllar içerisinde katılımcı okulların sayısının artması ile ulusal ve uluslararası boyutta genişleyerek sürdürülmektedir.


Projenin uygulama sürecinde ve sonucunda somut kazanımların belirlenmesine yönelik olarak öğrencilere farklı ölçme araçları uygulanmakta ve verilerin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesinde Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erdoğan'dan akademik danışmanlık desteği alınmaktadır.


S.O.S. Projesi’nin yol haritasında, birbiri ile çok yakından ilintili iki önemli eksen bulunmaktadır. Bunlar; Bilim ve Doğa Eğitimidir.
Bilim Eğitimi ekseninden bakıldığında, S.O.S. Projesi ile ağırlıklı olarak doğada gerçekleşen alan çalışmalarında gönüllü öğrencilerin inceleme, keşfetme ve deneysel yöntemler ile test etme, bulguları karşılaştırma ve yorumlama gibi bilimsel süreç becerilerini kazanmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 


Doğa Eğitimi ekseninden bakıldığında ise; öğrencilerin doğayı daha yakından tanıması,  onun sorunlarını anlamaya çalışması, çözüm önerileri geliştirmek için çaba içerisinde olması, dünyada nesli tehlike altında olan türler ve yok olma tehdidi altındaki doğal alanlara yönelik farkındalıklarının gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.


Genç Bilimciler Gezegenimiz İçin İş Başında


S.O.S. Projesi’nin I.Uluslararası Çocuk Zirvesi’ne bir de önemli armağanı bulunmaktadır. Bu armağan, bir kitaptır ve başlığı ise ‘Genç Bilimciler Gezegenimiz İçin İş Başında'dır.  S.O.S. Projesi kapsamında 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında gerçekleştirilen 200 etkinlik bu kitapta yer almaktadır. Bu etkinlikler, tüm ilköğretim okulu öğretmenlerine olduğu gibi, çocukları ile birlikte nitelikli zaman geçirmek isteyen ve eğlenerek öğrenmeye dayalı paylaşımlar yapmak isteyen tüm anne babalara da kaynaklık edebilecek özelliktedir. 


Proje Koordinatörü ve Çocuk Zirvesi Düzenleme Komitesi Başkanı Nilgün Erentay’a göre, bu kitabın son sayfası bundan böyle hep açık kalacaktır. S.O.S. Projesi  ve  Çocuk Zirvesi’ne  yeni katılacak gönüllü öğrenciler, okullar ve anne-babaları  çağırmak üzere!…


Nilgün Erentay, kitabın bu son sayfasının ancak, Dünyada nesli tehlike altında olan tek bir tür ve yok olma tehdidi altında bulunan tek bir doğal alan kalmadığı gün kapanmasını dilemektedir. Çocuklar doğuştan yaratıcıdırlar ve onlar zaten içsel olarak taşıdıkları sevgi dilini, bilim ve sanatın dili ile birleştirdiklerinde farkındalıkları gelişecektir.Çocuklarda bu farkındalıklar geliştikçe, insanı dünyanın merkezinde gören ben merkezli yaklaşımlar terk edilecektir.


Evrenin tüm parçalarının, bütünün bilgisini içinde taşıyan ve ondan asla ayrılmayacak eşsiz güzellikler olduğu bilgisi içselleştirilecek, ekolojik kimlik ve ekolojik sorumluluk taşıyan genç kuşaklar, sevgiyi çoğaltarak evreni genişleteceklerdir.
Yıllar önce S.O.S. Projesi’nde gönüllü olarak çalışan bir ilköğretim öğrencisinin proje ile ilgili olarak yazdığı bir cümlede ifade etmiş olduğu gibi:


‘ Korudukça korunduğumuzu hissedeceğiz!...’

Hep Sevgiyle Kalın…
Nilgün Erentay