Kurucu Özgeçmiş 

 

 

Kurucu Nilgün Erentay, lisans eğitimini 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 1982-1985 yılları arasında İngiltere’de bulunarak dil eğitimi ve 1995 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretmenlik eğitimi almıştır. 1995 yılından bu yana özel eğitim kurumlarında Fen ve Kimya öğretmeni olarak görev yapmıştır. Görev yaptığı okullarda Fen ve Kimya öğretmenliğinin yanı sıra, ulusal ve uluslar arası platformlarda çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte 1998 yılından başlayarak bilim, doğa ve çevre eğitimi konularında projeler yürütmüştür. 2005 yılında A.B.D Teksas Eyaletinde bulunan Lamar Üniversitesi Çevre Eğitimi Enstitüsü’nden burs alarak Fen öğretmenlerine yönelik uygulamalı bir doğa eğitimi programını tamamlamıştır. Doğa, çevre ve bilim eğitimi konularında ulusal ve uluslararası birçok konferansa katılıp tebliğ sunmuş ve konferans bildirileri yayınlanmıştır. 22 Adımda Doğa Eğitimi Kitabının (2009)  yazarlarındadır. Kendisinin Genç Bilimciler Gezegenimiz İçin İş Başında   adlı yayınlanmış bir kitabı (2012) daha bulunmaktadır. Ayrıca Milli Eğitim  Bakanlığı Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri Kitaplarının (2013) yazarlarındandır.  2007-2008 yılları arasında, TUBİTAK Başayaş Köyü Doğal Bilimler Eğitimi Kampları Projesi'nde "Sulak Alanlar ve Su Kalitesi Ölçümleri" atölyesinde uzman eğitmen olarak görev yapmıştır.Türkiye Bilimler Akademisi(TUBA) ile bilim eğitimi projesi kapsamında çeşitli çalışmalar yürütmüştür. 2005 yılından başlayarak her eğitim kademesinden öğrenciler için geliştirdiği bir doğa ve bilim eğitimi projesi, çeşitli okulların katılımı ile ulusal ve uluslararası boyutta genişleyerek uluslararası sertifikalı bir program olarak kabul almıştır. 2011 yılında TUBİTAK Antalya Akdeniz Üniversitesi Doğa Bilimleri Okulu Projesi’nde ‘Bilim Atölyesi’ çalışmalarını yürütmüştür.

Nilgün Erentay,  Yüksek Lisansını  Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim dalında tamamlamıştır. Kendisi halen, Avrupa Bilim Festivalleri Türkiye Temsilciliğini yürütmekte ve Avrupa Birliğine bağlı çeşitli bilim derneklerinde Türkiye Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 


Erentay Eğitim Danışmanlık firması, bünyesine katılan deneyimli ve dinamik eğitmenleri ile birlikte ‘yaşayarak öğrenme yolculuğu’  nu çocuklar, gençler ve aileleri ile paylaşıyor olmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır.

 

Amacımız

 

Erentay Eğitim Danışmanlık; ulusal ve küresel kavrayışa sahip, evrensel değerleri içselleştirmiş, kendisi ve Dünya ile barışık, bilimsel yöntemler ile sorgulayan, araştıran, analiz eden ve çözümler sunan, ekolojik kimlik ve sorumluluk kazanmış, yaratıcı, paylaşımcı ve sevgi dolu genç kuşakların yetişmesine katkıda bulunacak özgün ve öncü eğitsel süreçleri üretmek, uygulamak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. 

 

Vizyonumuz

 

Vizyonumuz; sürekli gelişim ilkesinin ışığında çocuklara, ailelere, danışanlarına ve eğitimcilere yönelik özgün ve öncü nitelikte çalışmalar hazırlayıp uygulayarak, bu çalışmaları ulusal ve uluslar arası çerçevede paylaşarak eğitim alanında Türkiye’nin en iyi danışmanlık kurumu olmaktır.

 

Misyonumuz

 

Misyonumuz, okul öncesinden başlayarak tüm eğitim kademelerinde, genç kuşaklara bilimsel düşünme yöntemlerini ve bilimsel süreç becerilerini kazandırmak, onları evrensel ölçekte sorgulama, araştırma, bilme, paylaşma, yaratma, koruma ve sevme yönünde motive etmek, yaratıcılıklarını geliştirmek üzere;

- Çocuklar, gençler ve ailelere yönelik özgün bilim, doğa ve sanat eğitim programları hazırlamak ve yürütmek.

- Öğrenmenin güncel yaşamın doğal bir etkinliği olarak kendiliğinden deneyimleneceği eğlenceli ve eğitici bilim, doğa ve sanat etkinlikleri düzenlemek    

- Eğitim çalışmalarına ulusal ve uluslararası katkılarda bulunacak özgün projeler hazırlamak, yürütmek ve hazırlanmış diğer projelerde yer almak. 

- Dünyada benzer çalışmaları yürüten kurumlar ve sivil toplum kuruluşları etkin iletişimde ve güncel paylaşımlarda bulunmak  

- Araştırma ve uygulamalardan elde edilecek birikimleri ulusal ve uluslararası platformlarda konferans, çalıştay ve yayınlar ile sunarak eğitim bilimleri alanına katkıda bulunmak 

- Sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve desteklemek 

- Birey, grup, aile ve kurumlara danışmanlık hizmetleri sunmak,  eğitim ve rehberlik seminerleri düzenlemek