Bilim, Doğa, Sanat, Yaratıcılık, Koşulsuz Sevgi,

Sürekli Paylaşım

 

 

      Çocuklara ve Okullara Yönelik Eğitim Programları

 

Okul öncesi ve İlköğretim yaş grubuna uygun modüler programları kapsar. Deneyimli eğitmenler eşliğinde birey, grup ve okullara okul sonrası iki saatlik, hafta sonu iki günlük, üç aylık, bir yıllık sürekli eğitim paketleridir. Bu eğitimler, disiplinler arası yaklaşımlara ve öğretim programlarını destekleyen ve zenginleştiren Sorgulama Temelli Eğitim Öğretim yöntemlerine dayalıdır. Türkçe ve İngilizce olarak verilir.

 

Bilim Eğitimi     Doğa Eğitimi
Doğada Bilim Eğitimi   Doğada Sanat Eğitimi
Proje Eğitimi        

 

 

Çocuklara ve Okullara Yönelik Atölye Programları

 

Okul öncesi ve İlköğretim yaş grubuna uygun atölye çalışmaları ve diğer etkinlikleri kapsar. Deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen bu etkinlikler birey, grup ve okullara yönelik olarak bir saatlik, yarım günlük, bir günlük ve iki günlük, bir haftalık, bir aylık olarak düzenlenebilir. İletişim Türkçe ve İngilizce olarak sağlanır. Bu atölye çalışmalarında öğrenme eylemi güncel yaşamın doğal bir etkinliği olarak kendiliğinden deneyimlenir.  Çocuk, çeşitli bilim, doğa ve sanat etkinlikleri içerisinde yer alıp kendisi gözlem, deney ve sanat çalışmaları gerçekleştirir iken hem eğlenir hem öğrenir.

 

Genç Bilimci Sorguluyor' Tematik Atölye Çalışması        Genç Bilimci Sihirli Deneyler Atölyesi
 Genç Doğa Bilimci Hava, Su ve Toprak Atölyeleri        Genç Doğa Bilimci Yaprak Atölyesi
Genç Doğa Bilimci Kelebekler Atölyesi        Genç Doğa Bilimci Böcekler Atölyesi
 Genç Bilimci Dedektifler Atölyesi        Genç Doğa Bilimci Atık Sanatı Atölyesi
Bilim Şenliği Organizasyonları        Happy Science Day' Bilimsel Doğum Günü Partileri
 Genç Bilimci Çılgın Projeler Yapıyor İnovasyon Atölyesi        


 

Gençlere Yönelik Programlar

 

Lise ve üniversite yaş grubuna uygun ulusal ve uluslar arası etkinlikleri kapsar. Ulusal ve küresel kavrayışa sahip, evrensel değerleri içselleştirmiş, kendisi ve Dünya ile barışık,  sorunlara bilimsel süreçleri kullanarak çözümler sunabilen, ekolojik kimlik ve ekolojik sorumluluk kazanmış, yaratıcı ve paylaşımcı genç kuşakların yetişmesine katkıda bulunulmak üzere hazırlanan öğrenci değişim programları ve seminer, çalıştay, atölye çalışmaları gibi eğitim süreçlerini kapsar. Etkinlikler Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilir.

 

 

Avrupa Birliği Gençlik Programları     Öğrenci Değişim Programları
 Bilim Eğitimi     Doğa Eğitimi
 Proje Eğitimi        

 

 

Yetişkinlere Yönelik Programlar

 

Bilim, doğa ve sanat eğitimi bir bütün olarak sevgi eğitimidir aynı zamanda. Doğayı bilimsel ve sanatsal süreçleri kullanarak tanımak, onun dilini anlamaya çalışmak, onunla kendisi arasındaki birliği hissetmek, sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek sürdürülebilir yaşam, sağlıklı ve mutlu çocuklar için birer sevgi öncülüdür. Bu ‘yaşayarak öğrenme’ yolculuğunda biz veliler,  öğretmenler ve eğitmenlerin çocuklarımızın yanında olup bu süreçleri onlar ile el ele paylaşmamız çocuklarımızı, kendimizi ve bir bütün olarak tüm evreni çok daha sağlıklı ve verimli iletişim yolları ile kavrayışımızda önemli rol oynayacaktır. Bu amaçla hazırlanan etkinlikler;  çocuklarımız ile iletişimimizde rehber ögeler olarak destek sağlayacak bilim, doğa, sanat, yaratıcılık, koşulsuz sevgi ve sürekli paylaşıma dönük farkındalıkları arttırıcı ve eğitici süreçleri kapsar. Ailede, okulda, işte sevgi dolu iklimlerin oluşturulmasına rehberlik eder. Yetişkin bireylere, aile ve öğretmen gruplarına yönelik olarak iki saatlik, yarım günlük, bir günlük, iki günlük, bir haftalık, bir aylık olarak düzenlenebilir. İletişim Türkçe ve İngilizce olarak sağlanır. 

 

 

Aile gruplarına çocukları ile birlikte bilim, doğa ve sanat atölyeleri, doğa gezileri

 
    Ailelere; aile-çocuk gelişim programları, rehberlik hizmetleri, seminerler ve sunumlar

Öğretmen adaylarına bilim, doğa ve proje eğitimi

 
    Öğretmen değişim programları ve bilgiyi paylaşma seminerleri
 

 

 

 

 

 

Diğer Programlar

 

 

Bu programların amacı, eğitim çalışmalarına ulusal ve uluslar arası katkılarda bulunacak özgün projeler hazırlamak, yürütmek ve hazırlanmış diğer projelerde yer almak, Dünyada benzer çalışmaları yürüten kurumlar ve sivil toplum kuruluşları etkin iletişimde ve güncel paylaşımlarda bulunmak,  araştırma ve uygulamalardan elde edilecek birikimleri ulusal ve uluslar arası platformlarda konferans, çalıştay ve yayınlar ile sunarak eğitim bilimleri alanına güncel veriler sunmak, sosyal sorumluluk projeleri üretip, üretilmiş olan benzer projeleri destekleyerek evrensel paylaşımlar gerçekleştirmektir.  Tüm bu etkinlikleri gerçekleştirir iken çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz ile birlikte aynı zamanda bireysel olarak gelişip, dönüşerek sürdürülebilir yaşam, sağlıklı çevreler ve sevgi dolu iklimlerin oluşumuna katkıda bulunmaktır. Einstein’ın ‘Hayal gücü bilgiden daha önemlidir!’’ ünlü deyişinden hareket ile çocukların düş dünyalarını ve yaratıcılıklarını geliştirici, onları en yakın çevrelerinde ve güncel yaşamları içerisinde uygulayabilecekleri bilimsel ve yaratıcı süreçler ile tanıştıran  bilim, doğa ve sanat ağırlıklı eğitici materyallerin, eğitim kitlerinin ve oyuncakların tanıtımı ve  yaygınlaştırılmasını gerçekleştirmek hedeflerimizden bir diğeridir.  Etkinliklerde iletişim Türkçe ve İngilizce olarak sağlanır. Etkinlik süreleri birkaç saatten birkaç hafta ve aya değişebilecek modüler süreçlerde gerçekleşir.

 

Ulusal ve uluslar arası projeler     Sosyal sorumluluk projeleri
 Seminer, çalıştay ve fuar organizasyonları     Ulusal ve uluslar arası konferans ve bilim şenliği organizasyonlarına katılım