YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJELER

 

S.O.S. TÜRLERİMİZİ KORUYALIM PROJESİ

 

S.OS. ( Save Our Species) Projesi, küresel ölçekli olma misyonu taşıyan uluslararası nitelikte bir bilim ve çevre eğitimi projesidir.  2005-2006 Eğitim-öğretim yılından bu yana geliştirilerek sürdürülen proje uygulamaları ‘22 Adımda Doğa Eğitimi’ Kitabına kaynaklık etmiş, çeşitli ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlarda sunulmuş, konferans bildiri kitaplarında yer almıştır.  

 

Projede, alan çalışmalarına öğretmenleriyle birlikte katılan öğrencilerin bilimsel süreçler yardımı ile doğadaki etkileşimleri neden-sonuç örüntüsü içerisinde anlamalarına ve çevre problemlerinin çözümüne yönelik stratejiler geliştirmelerine olanak sağlayacak özgün bir eğitim modeli yapılandırılmıştır.

 

A.B.D, Romanya ve Türkiye’den üç okul ile 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında pilot olarak başlatılan proje kapsamındaki çalışmalar, yıllar içerisinde katılımcı okulların sayısının artması ve almakta olduğu ulusal ve uluslararası ödüller ile her yıl  genişleyerek sürdürülmektedir.

 

 

   AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMLARI

 
Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da oluşturduğumuz Gençlik Eğitim Seminerlerinde Dünyamızı ve gençliği yakından ilgilendiren
güncel gündemler ile ilgili konularda eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyoruz. Bu seminerlerimize Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden katılan gençler ile bölgesel ve küresel gündemleri tartışıyor, grup çalışmaları gerçekleştiriyor, yerel birimleri birlikte ziyaret ediyor ve farklı kültürleri hep birlikte çok daha yakından tanıyoruz…

 

1. Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da 24 Şubat-03 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Gençlik Eğitim Semineri'nde "Çevre Problemleriyle Savaşta Gönüllülüğün Önemi" başlıklı Eğitim Atölyesi çalışmaları yürütüldü (Training Course "The Importance of Voluntarism ın Fighting Environmental Problems").

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2. Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Gençlik Eğitim Semineri’nde "Sosyal Dışlanmaya Karşı Gönüllülüğün Desteklenmesi" Eğitim Atölyesi 02-10 Eylül 2011 tarihinde yürütüldü.

 

3. Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da yaptığımız Gençlik Eğitim Semineri’nde ‘Sosyal Dışlanmaya Karşı Gönüllülüğün Desteklenmesi’ eğitim atölyesini 02-10 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirdik.

( European Union Youth in Action Programme. Training Course:  Promoting Voluntarizm Against Social Exclusion-  Action 4.3 )
 


4. Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz  “Küresel Çevre Problemlerinin Kültürlerarası Diyalog ile Çözümlenmesi” başlıklı Gençlik Eğitim Semineri’nde;  ‘Küresel Isınma
ve Dünyanın Su Sorunları’  eğitim atölyesini yürüttük. 22 Kasım 2008. Ankara.  (European Union Youth in Action Programme. . Training Course: Solving Global Environmental Problems with Intercultural Dialog. Global Warming and World Water Issues Workshop )

 

5. Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ başlıklı Gençlik Eğitim Semineri’nde . Türkiye’de ve Avrupa’da Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Eğitim Atölyesi ve Atık Sanatı Eğitim Atölyesini yürüttük. 13-18 Nisan 2007 (European Union Youth Programme -Training Course: ’Sustainable Development’Training Course: Sustainable Development in Turkey and in Europe and Art of Waste Workshop)


6. Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Kuşadası’nda gerçekleştirdiğimiz : ‘Çevre Bilinci ve Gençlik’  başlıklı Gençlik Eğitim Semineri’nde;
Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Bileşenleri ve Beş Yıldız Modeli, Türkiye ve Avrupa’da Çevre Bilinci, Türkiyeden Bir Pencere ‘ başlıklı üç eğitim atölyesi yürüttük ve uygulamalı grup çalışmaları olarak  ‘Atık Sanatı’ etkinliğini ve Su İzleme Programı deneysel etkinliğini gerçekleştirdik. (European Union Youth in Action. Training Course: ‘Environmental Consciousness and Youth’ The Elements of Suatainable Development and Five Star Model, Environmental Consciousness in Turkey and Europe, A Window from Turkey Action 5.6).

 

 

AKDENİZ FOKU PROJESİ

 

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD- AFAG) işbirliği  ile ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ankara İlköğretim Okulu öğrencileri; Akdeniz Foku’nu Koruma Projesi kapsamında bir eğitim öğretim yılı süresince araştırma sonunda kendi hazırladıkları sunumları tüm okul iklimi ile paylaştılar. Projede görev alan öğrencilerin hazırlık sınıfı ve I. sınıf öğrencileri için hazırladıkları görsellerden oluşan belgeseli 'Kaybolan Değerler I' başlığıyla, proje kapsamındaki tüm veriler ile birlikte,  Eko Okullar Ulusal Semineri’nde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen okullar ile paylaştık. 

 

 

 

 

İÇ ANADOLU’NUN ENDEMİK BİTKİLERİ PROJESİ

 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ankara İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirdiğimiz bu projede öğrenciler İç Anadolu bölgesinde bulunan ve bazıları soyu tehdit altında olan on üç endemik bitki türünü araştırdılar. Her öğrencinin bir türü araştırma konusu olarak ele aldığı bu proje kapsamında elektronik ortamda ‘Kaybolan Değerler II’ başlıklı bir tanıtım belgeseli  hazırlayarak yıl sonunda tüm okul iklimi ile paylaştılar.

 

 

KUŞ HALKALAMA PROJESİ

 

Doğa Derneği , Kuş Araştırmaları Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Vakfı Ankara Koleji ilköğretim öğrencileri ile bir eğitim öğretim yılı süren Kuş Halkalama Projesi üzerinde çalıştık. Öğrencilerimizle birlikte Yalıncak Köyü Kuş Halkalama İstasyonunu ziyaret ederek burada uygulamalı alan çalışmaları yaptık. Kuş Araştırmaları Derneği’nde araştırma görevlileri,  veliler ve öğrenciler  ile birlikte toplantılar gerçekleştirdik. Öğrenciler yıl boyu elde ettikleri tüm sonuçları birer toplu rapor haline getirerek yıl sonunda tüm okul iklimi ile paylaştılar.

 

 

FEN ÖĞRETMENLERİ  ‘ÇEVRE EĞİTİMİ ‘ GİRİŞİMİ

 

Doğal Hayatı Koruma Derneği ( WWF) işbirliği ve bir grup Fen öğretmeni katılımı ile 2001 yılında fen eğitimi programına çevre konularının eklenmesi amacına yönelik olarak kurulan  ‘Çevre Eğitimi’  çalışma grubunun içerisinde etkin olarak görev aldık. Daha sonra internet ortamında grup olarak etkin paylaşımlar gerçekleştirdik ve halen bu paylaşımlarımızı aktif olarak sürdürmekteyiz.

 

 


TUBİTAK ANTALYA DOĞA BİLİMLERİ OKULU

 

20 Haziran-01 Temmuz 2011 tarihleri arasında Antalya ilindeki çeşitli okullardan ilköğretim I. ve II. kademe öğrencilerinin katılımı ile Akdeniz Üniversitesi’nde TUBİTAK Doğa Bilimleri Okulu  ‘Bilim Atölyesi’  çalışmalarını iki ayrı dönem halinde yürüttük…

www.dogabilimleriokulu.com

 

 
TUBİTAK BAŞAYAŞ KÖYÜ DOĞAL BİLİMLER EĞİTİM KAMPLARI

 

İlköğretim I. Kademe öğrencileri ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu TUBİTAK Projesi’nde "Sulak Alanlar ve Su Kalitesi Ölçümleri" atölye çalışmalarını yürüttük.

 


PROJECT  ‘A NEW QUALITY of LIFE IN EUROPE- SCIENCE EDUCATION in SCHOOLS’

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ) Vakfı Ankara Koleji öğrencilerinden 15 kişilik bir grup ile, Romanya, Bükreş’te bulunan Bilim Eğitimi Merkezi’nin düzenlemiş olduğu ‘Avrupa’da Yeni Bir Yaşam Kalitesi - Okullarda Bilim Eğitimi ' projesi kapsamında uluslararası Bilim Şenliği’ne katıldık. Öğrencilerimiz araştırmalarını ve deneysel çalışmalarını elektronik ortamda Bilim Şenliğine  gönderdiler ve sergilediler.  Şenlik bitiminde sertifikalarını aldılar (Center for Science Education and Training- Bucharest, Romania).

 


TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TUBA) BİLİM EĞİTİMİ PROJESİ

 

 

Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA)’nin ilköğretim öğretmenleri ile birlikte yürüttüğü, okul öncesi ve ilköğretim çağı çocuklarına yönelik ‘Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi’ (Inquiry-Based Science Education in Primary Schools) yöntem ve uygulamalarının sunumu, paylaşımı ve geliştirilmesi esasına dayalı etkileşimli seminer, çalıştay ve konferanslara katıldık… Fransa'da yürütülmekte olan Eller Hamurda (La Main à La Pâte) projesinin pilot eğitim merkezi olan Bilim Evi’nden gelen eğitimciler ile bilgi ve uygulama paylaşımları gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz Sorgulama Temelli Bilim Eğitimine yönelik fen  ve teknoloji dersi sınıf içi öğretim modülleri www.bilimegitimi.tv.tr ‘de yayımlanmaktadır.

 


Eller Hamurda (La Main à La Pâte) Programı Fransız Bilimler Akademisi üyesi George CHARPAK tarafından ortaya atılmıştır ve 1996’dan beri
Fransa’da Eğitim Bakanlığı eliyle yürütülmekte olup, çok yaygın kabul gördüğü için tüm eğitim sisteminin içine alınması planlanmaktadır.  Fransa bu programını Mısır, Malezya, İsrail ve Tunus gibi ülkelerde de uygulamakta olup, programın Türkiye’ye taşınabilmesi olanaklı bulunmaktadır. Bu görüşler çerçevesinde, Türkiye Bilimler Akademisi yürütücülüğünde, 2006 yılında bir pilot çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında dünya bilim akademilerindeki örnekler ülkemize taşınıp eğitimcilerin bilgilerine sunulmaktadır.

 

 


VOLVO ADVENTURE DÜNYA ÇEVRE PROJELERİ YARIŞMASI

 

 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) işbirliği ile her yıl Dünya çapında okulların katılımı ile gerçekleştirilen Volvo Adventure Çevre Projeleri Yarışmasına Orta Doğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ) Vakfı Ankara Koleji ilköğretim öğrencilerinden 5 kişilik bir grup ile katıldık. Çalıştığımız Çevre Projesi, Finalist 31 proje arasında yer alarak İstanbul’da gerçekleştirilen ödül törenine davet edildik ve çalışmamız Volvo Adventure web sayfasında yayımlandı

 

 

EKO OKULLAR PROJESİ                                           

 

 

Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı’nın Türkiye’nin her yerinden birçok sayıda ilköğretim okullarının katılımları ile sürdürmekte olduğu eko okullar Çevre Eğitimi Projesi’nin çalışmalarına; panelist, koordinatör, uzman eğitmen olarak katıldık. Ankara ilinden katılan ve Eko Okullar Projesi üyesi olan on yedi farklı İlköğretim Okulu’nu ‘Türkiye Denizlerinde Soyu Tehdit Altında olan Su Canlıları’ Projesi’ nde bir araya getirerek Projenin koordinatörlüğü görevini üstlendik. Eko Okullar Ulusal Semineri’nde çalışmamızı sunduk. Eskişehir Belediyesi’nde gerçekleştirdiğimiz bir sunum ile proje uygulamalarımızı Türkiye’nin her yerinden katılan Eko Okul öğretmenleri ile paylaştık. Muğla, Akyaka Ulusal Eko Okullar Semineri’nde öğretmenlere ‘22 Adımda Doğa Eğitimi ‘ başlıklı bir sunum gerçekleştirdik ve kitap imza etkinliği gerçekleştirdik.

 

 

 

 

YAYINLARIMIZ


 

KİTAPLAR


- 22 Adımda Doğa Eğitimi / ODTÜ Bilim ve Toplum Kitapları Dizisi / ODTÜ Yayıncılık./ Ankara. Ocak 2009. Yazarlar: Nilgün Erentay, Mehmet Erdoğan.

- Genç Bilimciler Gezegenimiz İçin İş Başında. Erentay Eğitim Yayıncılık. Ankara. Ekim 2012. Yazar: Nilgün Erentay

- Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim. MEB Ortaokul Fen Bilimleri 5-1. Kitap. (s.1-66). MEB Yayınları Ders Kitapları Dizisi.  Ankara. 2013. Bölüm Yazarı: Nilgün Erentay

- Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim. MEB Ortaokul Fen Bilimleri 5-2. Kitap (s. 312-326). MEB Yayınları Ders Kitapları Dizisi. Ankara.2013. Bölüm Yazarı: Nilgün Erentay

 . 

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI KONFERANS SUNUM-TEBLİĞLERİMİZ ve DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ


Günümüze değin yürüttüğümüz tüm projeler ile ilgili olarak, International Hands on Science Conferences, North American Association for Environmental Education (NAAEE)
 Conferences,  Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongreleri, World Conferences for the World Council for Curriculum and Instruction, gibi ulusal ve uluslararası konferanslarda toplam olarak yirmi altı konferans bildirisi sunduk, yayınlarımız bildiri kitaplarında yer aldı, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde çağrılı konuşmacı olarak yer aldık, eğitim seminerleri verdik. Halen bu sunumlara ve yayınlara devam etmekteyiz. Ayrıca, Avrupa Bilim Festivalleri Türkiye Temsilciliğini yürütmekte ve Avrupa Birliğine bağlı çeşitli Bilim Eğitimi Derneklerinde Danışma Kurulu Üyeliği görevlerimizi sürdürmekteyiz. 

 

POPÜLER DERGİ ve GAZETE YAZILARIMIZ

 

- 3. Uluslararası Çocuk Zirvesi. Milliyet Ankara. 2 Mayıs 2016.

 

- Dünyada Fark Yaratan Öğretmen Ödülünü Aldı. Hürriyet Bursa Güncel. 23 Haziran 2012.

 

-Çocuklar Bilim ve Sanat ile Buluştu. Antalya DHA. Milliyet Akdeniz.l 4 Temmuz 2011.


-Çocuklar Doğa ile Başbaşa. Antalya DHA. Gazete Antalya. 4 Temmuz 2011.


-Çocuklar Doğa ile Başbaşa. Antalya DHA. Yeni Yüzyıl. 4 Temmuz 2011.


-Çocuklarımız Bilim ve Sanatın Rehberliğinde Doğa ile Buluşuyor. Antalya DHA. Akdeniz Güncel. 4 Temmuz 2011.


-Doğa İle Buluşma. Antalya DHA. Son Haber. 4 Temmuz 2011


-Çocuklar Bilim ve Sanat Rehberliğinde Doğayla Buluşuyor. Antalya DHA. Önce Vatan. 4 Temmuz 2011. .


-Çocukların Gelişimi Çevrenin Korunması. Antalya DHA. İleri Gazetesi. 5 Temmuz 2011.


-Doğa Bilimleri Okuluna Yoğun İlgi. Antalya DHA. Atak Gazetesi. 5 Temmuz 2011.


-Doğa Bilimleri Okulu 2011. Antalya DHA. Gündem Gazetesi. 5 Temmuz 2011.   


-S.O.S. Projesi Öğretmen Seminerini Gerçekleştirdik. Nilgün Erentay. GazeTeddy. Sayı 64.Nisan 2011. 


-22 Adımda Doğa Eğitimi. İlay Çelik. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi. Sayı 502. Eylül 2009.

 
-Doğayı Bilimle Keşfediyoruz. Nilgün Erentay .Çoluk Çocuk Dergisi. Sayı 81. Haziran 2008


-Projemiz  Uluslararası Eğitim Sitesinde. Nilgün Erentay. Devinim Dergisi/ ODTÜ Yayıncılık. Sayı 15. Haziran 2007


-Geleceğin Bilim Adamları Eymir Gölü’nü İnceledi. Ardagül Yıldız. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Eki. Sayı 148. 4 Mayıs 2007.


-Unique & Universal. Nilgün Erentay. Volvo CompetitionPublished WEB Page.
www.volvoadventure.org. Nisan 2007.


-Öğrenciler Eymir’i Bekleyen Tehlikeye Dikkat Çekti. Nilgün Erentay. Devinim Dergisi/ODTÜ Yayıncılık. Sayı 15. Haziran 2007


-Mogan Gölünde Bir Gün. Tuğba Can. TUBITAK Bilim Çocuk Dergisi. Sayı 102. Haziran 2006.


-Nasıl Bir Doğa Eğitimi? Nilgün Erentay. TUBITAK Bilim ve Teknik Dergisi. Sayı  460. Mart 2006


-Project to Sensitize School Kids to Ecology. V. Vıjaypalan. Indian Express Daily Newspaper. 24 Kasım 2006.


-Environmental Education in Turkey. Nilgün Erentay. TES ( Teaching Environmental Science in the Three Rivers’ Air and Watersheds  ) Lamar University /  Texas / USA.  Sunumlar  Kitabı. Haziran 2005


-Eko-Okul Çalışmalarımız. Nilgün Erentay. Devinim Dergisi/ODTÜ Yayıncılık. Sayı 13. Haziran 2005


-Doğada Bu Ay. Burcu Meltem Arık. TUBITAK Bilim Çocuk Dergisi. Sayı 78. Haziran 2004.


-Artık Bir Kuş Gözlem Topluluğumuz Var. Nilgün Erentay. Devinim Dergisi/ODTÜ Yayıncılık. Sayı 11. Haziran 2003