YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROJELER

 

S.O.S. TÜRLERİMİZİ KORUYALIM PROJESİ

   S.OS. ( Save Our Species) Projesi, küresel ölçekli olma misyonu taşıyan uluslar arası nitelikte bir ilköğretim çevre eğitimi projesidir.  2005-2006 Eğitim-öğretim yılından bu yana geliştirilerek sürdürülen proje uygulamaları ‘22 Adımda Doğa Eğitimi’ Kitabına kaynaklık etmiş, çeşitli ulusal ve uluslar arası konferans ve sempozyumlarda sunulmuş, konferans bildiri kitaplarında yer almıştır.  

   Projede, alan çalışmalarına velileri ile birlikte katılan ilköğretim öğrencilerinin bilimsel süreçler yardımı ile doğadaki etkileşimleri neden-sonuç örüntüsü içerisinde anlamalarına ve çevre problemlerinin çözümüne yönelik stratejiler geliştirmelerine olanak sağlayacak özgün bir eğitim modeli yapılandırılmıştır.

   A.B.D, Romanya ve Türkiye’den üç okul ile 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında pilot olarak başlatılan proje kapsamındaki çalışmalar, yıllar içerisinde katılımcı okulların sayısının artması ile ulusal ve uluslar arası boyutta genişleyerek sürdürülmüş olup, içinde bulunduğumuz yıl Avrupa Birliği Hands on Science  Eğitim Birliği tarafından sertifikalı bir program olarak kabul edilmiştir. S.O.S. Projesi 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında; European Union HSCI Network,  4M Türkiye, La Motte USA, La Motte Türkiye (Uslu Laboratuvarları), World Water Monitoring Organization (WWM) kuruluşlarından sponsorluk almıştır. 

 

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMLARI

 
   Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da oluşturduğumuz Gençlik Eğitim Seminerlerinde Dünyamızı ve gençliği yakından ilgilendiren güncel gündemler ile ilgili konularda eğitim seminerleri düzenlemeye devam ediyoruz. Bu seminerlerimize Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden katılan gençler ile bölgesel ve küresel gündemleri tartışıyor, grup çalışmaları gerçekleştiriyor, yerel birimleri birlikte ziyaret ediyor ve farklı kültürleri hep birlikte çok daha yakından tanıyoruz…

   Bu seminerlerden bazıları aşağıda belirtildiği gibi gerçekleşmiştir.

  1. 17-21 Ekim 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 9. Uluslararası Eller Bilimde Eğitim Konferansı ve yine bu konferans kapsamında Akdeniz Üniversitesi’nde 20 Ekim 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Çocuk Zirvesi duyuruları için konferans web sitemiz yayına girmiştir. Konferans; www. hsci2012.org adresinden ziyaret edilebilir. Çocuk Zirvesi hakkındaki bilgiye ise ; www.hsci2012.org/about-hsci-ee.asp adresinden ulaşılabilir.


  2. Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da 24 Şubat-03 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Gençlik Eğitim Semineri'nde "Çevre Problemleriyle Savaşta Gönüllülüğün Önemi" başlıklı Eğitim Atölyesi çalışmaları yürütüldü(Training Course "The Importance of Voluntarism ın Fighting Environmental Problems").


   3. Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Gençlik Eğitim Semineri’nde "Sosyal Dışlanmaya Karşı Gönüllülüğün Desteklenmesi" Eğitim Atölyesi 02-10 Eylül 2011 tarihinde yürütüldü.


   4. Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz  Gençlik Eğitim Semineri’nde ‘Sosyal Dışlanmaya Karşı Gönüllülüğün Desteklenmesi’ eğitim atölyesini 02-10 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştiriyoruz…
( European Union Youth in Action Programme. Training Course:  Promoting Voluntarizm Against Social Exclusion-  Action 4.3 )
 
   5. Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz  “Küresel Çevre Problemlerinin Kültürlerarası Diyalog ile Çözümlenmesi” başlıklı Gençlik Eğitim Semineri’nde;  ‘Küresel Isınma ve Dünyanın Su Sorunları’  eğitim atölyesini yürüttük. 22 Kasım 2008. Ankara.  (European Union Youth in Action Programme. . Training Course: Solving Global Environmental Problems with Intercultural Dialog. Global Warming and World Water Issues Workshop )

   6.Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ başlıklı Gençlik Eğitim Semineri’nde . Türkiye’de ve Avrupa’da Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Eğitim Atölyesi ve Atık Sanatı Eğitim Atölyesini yürüttük. 13-18 Nisan 2007 (European Union Youth Programme -Training Course: ’Sustainable Development’Training Course: Sustainable Development in Turkey and in Europe and Art of Waste Workshop)


   7. Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Kuşadası’nda gerçekleştirdiğimiz : ‘Çevre Bilinci ve Gençlik’  başlıklı Gençlik Eğitim Semineri’nde; Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Bileşenlerive Beş Yıldız Modeli, Türkiye ve Avrupa’da Çevre Bilinci, Türkiyeden Bir Pencere ‘ başlıklı üç eğitim atölyesi yürüttük ve uygulamalı grup çalışmaları olarak  ‘Atık Sanatı’ etkinliğini ve Su İzleme Programı deneysel etkinliğini gerçekleştirdik. (European Union Youth in Action. Training Course: ‘Environmental Consciousness and Youth’ The Elements of Suatainable Development and Five Star Model, Environmental Consciousness in Turkey and Europe, A Window from Turkey Action 5.6).

 

AKDENİZ FOKU PROJESİ

 

   Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD- AFAG) işbirliğimiz ile ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ankara İlköğretim Okulu öğrencileri; Akdeniz Foku’nu Koruma Projesi kapsamında bir eğitim öğretim yılı süresince araştırma, araştırma, bilgilenme, bilgilendirme çalışmaları yaptılar, Derneğe ziyaretlerde bulunarak, gönüllü çalışanlar ile fikir ve bilgi alış verişinde bulundular ve yıl sonunda kendi hazırladıkları sunumları tüm okul iklimi ile paylaştılar. Projede görev alan öğrencilerin hazırlık sınıfı ve I. sınıf öğrencileri için hazırladıkları görsellerden oluşan belgeseli 'Kaybolan Değerler I' başlığıyla, proje kapsamındaki tüm veriler ile birlikte,  Eko Okullar Ulusal Semineri’nde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen okullar ile paylaştık. 

 

İÇ ANADOLU’NUN ENDEMİK BİTKİLERİ PROJESİ

 

   ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Ankara İlköğretim Okulu üçüncü sınıf öğrencileri ile gerçekleştirdiğimiz bu projede öğrenciler İç Anadolu bölgesinde bulunan ve bazıları soyu tehdit altında olan on üç endemik bitki türünü araştırdılar. Her öğrencinin bir türü araştırma konusu olarak ele aldığı bu proje kapsamında elektronik ortamda ‘Kaybolan Değerler II’ başlıklı bir tanıtım belgeseli  hazırlayarak yıl sonunda tüm okul iklimi ile paylaştılar.

 

KUŞ HALKALAMA PROJESİ

 

   Doğa Derneği , Kuş Araştırmaları Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) Vakfı Ankara Koleji ilköğretim öğrencileri ile bir eğitim öğretim yılı süren Kuş Halkalama Projesi üzerinde çalıştık. Öğrencilerimizle birlikte Yalıncak Köyü Kuş Halkalama İstasyonunu ziyaret ederek burada uygulamalı alan çalışmaları yaptık. Kuş Araştırmaları Derneği’nde araştırma görevlileri,  veliler ve öğrenciler  ile birlikte toplantılar gerçekleştirdik. Öğrenciler yıl boyu elde ettikleri tüm sonuçları birer toplu rapor haline getirerek yıl sonunda tüm okul iklimi ile paylaştılar.

 

FEN ÖĞRETMENLERİ ‘ÇEVRE EĞİTİMİ ‘ GİRİŞİMİ

 

Doğal Hayatı Koruma Derneği ( WWF) işbirliği ve bir grup Fen öğretmeni katılımı ile 2001 yılında fen eğitimi programına çevre konularının eklenmesi amacına yönelik olarak kurulan  ‘Çevre Eğitimi’  çalışma grubunun içerisinde etkin olarak görev aldık. Daha sonra internet ortamında grup olarak etkin paylaşımlar gerçekleştirdik ve halen bu paylaşımlarımızı aktif olarak sürdürmekteyiz.

 

KATILDIĞIMIZ PROJELER


TUBİTAK ANTALYA DOĞA BİLİMLERİ OKULU

 

   20 Haziran-01 Temmuz 2011 tarihleri arasında Antalya ilindeki çeşitli okullardan ilköğretim I. ve II. kademe öğrencilerinin katılımı ile Akdeniz Üniversitesi’nde TUBİTAK Doğa Bilimleri Okulu  ‘Bilim Atölyesi’  çalışmalarını iki ayrı dönem halinde yürüttük…
 
www.dogabilimleriokulu.com

 
TUBİTAK BAŞAYAŞ KÖYÜ DOĞAL BİLİMLER EĞİTİM KAMPLARI


   İlköğretim I. Kademe öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olan bu TUBİTAK Projesi’nde "Sulak Alanlar ve Su Kalitesi Ölçümleri" atölye çalışmalarını yürüttük.

 


PROJECT  ‘A NEW QUALITY of LIFE IN EUROPE- SCIENCE EDUCATION in SCHOOLS’

 

   Orta Doğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ) Vakfı Ankara Koleji öğrencilerinden 15 kişilik bir grup ile, Romanya, Bükreş’te bulunan Bilim Eğitimi Merkezi’nin düzenşemiş olduğu ‘Avrupa’da Yeni Bir Yaşam Kalitesi - Okullarda Bilim Eğitimi ' projesi kapsamında uluslar arası Bilim Şenliği’ne katıldık. Öğrencilerimiz araştırmalarını ve deneysel çalışmalarını elektronik ortamda Bilim Şenliğine  gönderdiler ve sergilediler Şenlik bitiminde sertifikalarını aldılar (Center for Science Education and Training- Bucharest, Romania).


TUBA BİLİM EĞİTİMİ PROJESİ

 

   Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA)’nin ilköğretim öğretmenleri ile birlikte yürüttüğü, okul öncesi ve ilköğretim çağı çocuklarına yönelik ‘Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi’ (Inquiry-Based Science Education in Primary Schools) yöntem ve uygulamalarının sunumu, paylaşımı ve geliştirilmesi esasına dayalı etkileşimli seminer, çalıştay ve konferanslara katıldık… Fransa'da yürütülmekte olan Eller Hamurda (La Main à La Pâte) projesinin pilot eğitim merkezi olan Bilim Evi’nden gelen eğitimciler ile bilgi ve uygulama paylaşımları gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz Sorgulama Temelli Bilim Eğitimine yönelik fen  ve teknoloji dersi sınıf içi öğretim modülleri www.bilimegitimi.tv.tr ‘de yayımlanmaktadır.


   Eller Hamurda (La Main à La Pâte) Programı Fransız Bilimler Akademisi üyesi George CHARPAK tarafından ortaya atılmıştır ve 1996’dan beri Fransa’da Eğitim Bakanlığı eliyle yürütülmekte olup, çok yaygın kabul gördüğü için tüm eğitim sisteminin içine alınması planlanmaktadır.  Fransa bu programını Mısır, Malezya, İsrail ve Tunus gibi ülkelerde de uygulamakta olup, programın Türkiye’ye taşınabilmesi olanaklı bulunmaktadır. Bu görüşler çerçevesinde, Türkiye Bilimler Akademisi başkanı Prof. Dr. Yücel Kanpolat'ın yürütücülüğünde, 2006 yılında bir pilot çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma kapsamında dünya bilim akademilerindeki örnekler ülkemize taşınıp eğitimcilerin bilgilerine sunulmaktadır.

 


VOLVO ADVENTURE DÜNYA ÇEVRE PROJELERİ YARIŞMASI

 

   Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) işbirliği ile her yıl Dünya çapında okulların katılımı ile gerçekleştirilen Volvo Adventure Çevre Projeleri Yarışmasına Orta Doğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ) Vakfı Ankara Koleji ilköğretim öğrencilerinden 5 kişilik bir grup ile katıldık. Çalıştığımız Çevre Projesi, Finalist 31 proje arasında yer alarak İstanbul’da gerçekleştirilen ödül törenine davet edildik ve çalışmamız Volvo Adventure web sayfasında yayımlandı

 

EKO OKULLAR PROJESİ                                           

 

   Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı’nın Türkiye’nin her yerinden birçok sayıda ilköğretim okullarının katılımları ile sürdürmekte olduğu eko okullar Çevre Eğitimi Projesi’nin çalışmalarına; panelist, koordinatör, uzman eğitmen olarak katıldık. Ankara ilinden katılan ve Eko Okullar Projesi üyesi olan on yedi farklı İlköğretim Okulu’nu ‘Türkiye Denizlerinde Soyu Tehdit Altında olan Su Canlıları’ Projesi’ nde bir araya getirerek Projenin koordinatörlüğü görevini üstlendik. Eko Okullar Ulusal Semineri’nde çalışmamızı sunduk. Eskişehir Belediyesi’nde gerçekleştirdiğimiz bir sunum ile proje uygulamalarımızı Türkiye’nin her yerinden katılan Eko Okul öğretmenleri ile paylaştık. Muğla, Akyaka Ulusal Eko Okullar Semineri’nde öğretmenlere ‘22 Adımda Doğa Eğitimi ‘ başlıklı bir sunum gerçekleştirdik ve kitap imza etkinliği gerçekleştirdik.

 

 

ESERLERİMİZ

KİTAP


22 Adımda Doğa Eğitimi / ODTÜ Bilim ve Toplum Kitapları Dizisi / ODTÜ Yayıncılık./ Ocak 2009. Yazarlar: Nilgün Erentay, Mehmet Erdoğan.

  

YAYINLARIMIZ

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI KONFERANS TEBLİĞLERİMİZ


Günümüze değin yürüttüğümüz tüm projeler ile ilgili olarak, International Hands on Science Conferences, NAAEE- North American Association for Environmental Education Conferences,  Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, World Conference for the World the Council for Curriculum and Instruction, gibi ulusal ve uluslar arası konferanslarda toplam olarak on sekiz tebliğ sunduk ve yayın yaptık. 

 

GAZETE ve DERGİ YAZILARIMIZ

 

-Çocuklar Bilim ve Sanat ile Buluştu. Antalya DHA. Milliyet Akdeniz. 4 Temmuz 2011.


-Çocuklar Doğa ile Başbaşa. Antalya DHA. Gazete Antalya. 4 Temmuz 2011.


-Çocuklar Doğa ile Başbaşa. Antalya DHA. Yeni Yüzyıl. 4 Temmuz 2011.


-Çocuklarımız Bilim ve Sanatın Rehberliğinde Doğa ile Buluşuyor. Antalya DHA. Akdeniz Güncel. 4 Temmuz 2011.


-Doğa İle Buluşma. Antalya DHA. Son Haber. 4 Temmuz 2011


-Çocuklar Bilim ve Sanat Rehberliğinde Doğayla Buluşuyor. Antalya DHA. Önce Vatan. 4 Temmuz 2011. .


-Çocukların Gelişimi Çevrenin Korunması. Antalya DHA. İleri Gazetesi. 5 Temmuz 2011.


-Doğa Bilimleri Okuluna Yoğun İlgi. Antalya DHA. Atak Gazetesi. 5 Temmuz 2011.


-Doğa Bilimleri Okulu 2011. Antalya DHA. Gündem Gazetesi. 5 Temmuz 2011.   


-S.O.S. Projesi Öğretmen Seminerini Gerçekleştirdik. Nilgün Erentay. GazeTeddy. Sayı 64.Nisan 2011. 


-22 Adımda Doğa Eğitimi. İlay Çelik. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi. Sayı 502. Eylül 2009.

 
-Doğayı Bilimle Keşfediyoruz. Nilgün Erentay .Çoluk Çocuk Dergisi. Sayı 81. Haziran 2008


-Projemiz  Uluslararası Eğitim Sitesinde. Nilgün Erentay. Devinim Dergisi/ ODTÜ Yayıncılık. Sayı 15. Haziran 2007


-Geleceğin Bilim Adamları Eymir Gölü’nü İnceledi. Ardagül Yıldız. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Eki. Sayı 148. 4 Mayıs 2007.


-Unique & Universal. Nilgün Erentay. Volvo CompetitionPublished WEB Page.
www.volvoadventure.org. Nisan 2007.


-Öğrenciler Eymir’i Bekleyen Tehlikeye Dikkat Çekti. Nilgün Erentay. Devinim Dergisi/ODTÜ Yayıncılık. Sayı 15. Haziran 2007


-Mogan Gölünde Bir Gün. Tuğba Can. TUBITAK Bilim Çocuk Dergisi. Sayı 102. Haziran 2006.


-Nasıl Bir Doğa Eğitimi? Nilgün Erentay. TUBITAK Bilim ve Teknik Dergisi. Sayı  460. Mart 2006


-Project to Sensitize School Kids to Ecology. V. Vıjaypalan. Indian Express Daily Newspaper. 24 Kasım 2006.


-Environmental Education in Turkey. Nilgün Erentay. TES ( Teaching Environmental Science in the Three Rivers’ Air and Watersheds  ) Lamar University /  Texas / USA.  Sunumlar  Kitabı. Haziran 2005


-Eko-Okul Çalışmalarımız. Nilgün Erentay. Devinim Dergisi/ODTÜ Yayıncılık. Sayı 13. Haziran 2005


-Doğada Bu Ay. Burcu Meltem Arık. TUBITAK Bilim Çocuk Dergisi. Sayı 78. Haziran 2004.


-Artık Bir Kuş Gözlem Topluluğumuz Var. Nilgün Erentay. Devinim Dergisi/ODTÜ Yayıncılık. Sayı 11. Haziran 2003

 


EĞİTİM ETKİNLİKLERİMİZ

 

SUNUMLAR

 

-A Unique Call for S.O.S.: Students Around the World are Getting Together for the Project -Saving Our Species. University of Rethymno, Crete, Greece. 25-31 Temmuz, 2010


-Expanding the Horizons through Field Trips: Developing Global Action Plan for Saving Endangered Species and Threatened Environments. University of Rethymno, Crete, Greece. 25-31 Temmuz, 2010


-22 Adımda Doğa Eğitimi-Bir Model Önerisi. 10. Ulusal Eko Okullar Koordinatör Öğretmenler Semineri.Akyaka, Muğla. 19 Aralık.2009


-Nature Education in 22 Steps: A Model Proposal.  Science City Ahmedabad /  India.  29 Ekim 2009


-İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Uygulamalı Doğa Eğitimi. Akdeniz Üniversitesi. Antalya. 24 Haziran 2009


- Global Warming and Wetlands / Assesment of Water Quality. United Nations Environment Coscioussness and Youth Programme Training Course. Ankara. 22 Kasım 2008


-Sihirli Oltalar-Zıplayan Ataşlar. Türkiye Bilimler Akademisi Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi Projesi Bilim Eğitimi Çalıştayı. TUBA. Ankara. 15-16 Kasım 2008


-Üçüncü Sınıflarda Fen Aktiviteleri / Bir Örnek Çalışma: ‘Hem Benzeriz Hem farklıyız’.Türkiye Bilimler Akademisi Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi Projesi Yaz Semineri. Zonguldak. 26-28 Haziran 2008


-Üçüncü. Sınıflarda Fen Aktiviteleri / Bir Örnek Çalışma: ‘Kaldıraç’. Türkiye Bilimler Akademisi Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi Projesi Ankara Okulları Fizik ve Matematik Semineri. ODTÜ GV. Okulları Ankara. 01 Mayıs 2008


-Expansion and Contraction Türkiye Bilimler Akademisi Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi Projesi Uluslar arası Bilim Eğitimi Konferansı. TUBA Ankara. 29 Mart 2008


-İlköğretim I. Kademede Fen ve Teknoloji Etkinlikleri. Türkiye Bilimler Akademisi Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi Projesi. Ankara Okulları Semineri. ODTÜ G.V. Okulları. Ankara. 06 Aralık 2007


-Eşsiz ve Evrensel Projesi (Unique &Universal Project). Türkiye Bilimler Akademisi Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi Projesi. Ankara Okulları Semineri.ODTÜ G.V. Okulları. Ankara. 06 Aralık 2007


-Children Struggling for a Sustainable Future: Impressions from Second Year of Unique and Universal Project.  4th International Hands on Science Conference. Ponta Delgada, Azores. 23-27 Temmuz 2007


-Children’s Perceptions on Endangered Species and Threatened Environment: Results from Unique and Universal Project. 4th International Hands on Science Conference. Ponta Delgada, Azores. 23-27 Temmuz 2007


-Sustainable Development in Turkey and in Europe. United Nations Youth Programme Training Course.Ankara. 13-18 April, 2007


-Initial Findings of “UNIQUE and UNIVERSAL.3rd International Hands on Science Conference. University of Do Minho. Braga/Portugal. 04-09 Eylül 2006


-The “Unique and Universal” Project: Exploring and Sharing Our Ecosystems through Scientific Processes.3rd Hands on Science Conference. University of Do Minho. Braga/Portugal. 04-09 Eylül 2006


-A.B.D’de Çevre Eğitimi Uygulamalarından Örnekler. 6. Ulusal Eko-Okullar Eğitim Semineri. Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir. 17-18 Şubat 2006


-Doing Science Rather than Being Exposed to It. 10. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu. Enka Okulları, İstanbul. 14 Ekim 2006


-The Elements Of Sustainable Development And Five Star Model. United Nations Youth Programme Training Course. Kuşadası. 07-13 Nisan 2006


-Environmental Consciousness And Youth. United Nations Youth Programme Training Course. Kuşadası. 07-13 Nisan 2006


-A Window From Turkey. United Nations Youth Programme Training Course. Kuşadası. 07-13 Nisan 2006


-Çocuklarımız İçin Çevre Eğitim: Bir Model Önerisi.Eğitimde Paylaşım Derneği, Ankara. 25 Şubat 2006


-Nasıl Bir Doğa Eğitimi?.Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara. 24 Aralık 2005


-İlköğretim Fen Dersi Uygulamaları. İlköğretim Müfettişleri İşbirliği İle İlköğretim Ders Programları Tanıtım Semineri. ODTÜ G.V. Okulları Ankara İlköğretim Okulu, Ankara. 10 Aralık 2005


-Environmental Education in Turkey. Environmental Institute of University of Lamar. Texas. U.S.A 14 Haziran 2005


-Ben Değil Biz-Birlikte Bir Evreniz. 8. Sonbahar Öğretmen Sempozyumu. Robert Lisesi, İstanbul.16 Ekim 2004


-Akdeniz Fokları ve Türkiye Denizlerinde Soyu Tehlikede Olan Su Canlıları. 4. Ulusal Eko Okullar Semineri. T.C. Ziraat Bankası, Eğitim Daire Başkanlığı, Ankara. 13-15 Şubat 2004


-Bilgi ve Tecrübeyi Paylaşma. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri. ODTÜ Eğitim Fakültesi, Ankara. 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı


-Bilgi ve Tecrübeyi Paylaşma. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri. ODTÜ Eğitim Fakültesi, Ankara. 2004-2005 Eğitim Öğretim Yılı


-Biyolojik Çeşitlilikte Pratik ve İnteraktif Eğitim Metodları. Türk Eğitim Derneği, Ankara. 30 Nisan 2003

 

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

Uluslar arası Hands on Science Konferansları Danışma Komitesi Üyeliği( Member of International HSCI Conferences  Advisory Committee)

 

ÖDÜLLER


 -Uluslar arası Yeşil Bayrak Ödülü. ODTÜ GV: Okulları Ankara Özel İlköğretim Okulu 2002-2003-2004 Eğitim Öğretim Yılları arasında


-United Nations Environment Programme ( UNEP)- Volvo Adventure Dünya Çevre Projeleri Yarışması Finalist Proje Ödülü. 2007 Eğitim Öğretim Yılı.


-Milli Eğitim Bakanlığı (ME) Teşekkür Belgesi (Belge no: 2006-64). İlköğretim Ders Programlarının Tanıtım Sunumu


-Milli Eğitim Bakanlığı (ME) Teşekkür Belgesi (Belge no: 1185). 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılında Gerçekleştirilen Başarılı Çalışmalar Nedeniyle. 


 

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

 

-Avrupa Birliği Gençlik Programları çerçevesinde Ankara’da yapılandırdığımız Gençlik Eğitim Semineri’nde ‘Sosyal Dışlanmaya Karşı Gönüllülüğün Desteklenmesi’ eğitim atölyesini 02-10 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştiriyoruz.( European Union Youth in Action Programme. Training Course:  Promoting Voluntarizm Against Social Exclusion-  Action 4.3 )


-Çocuklar İçin Hafta Sonu Bilim ve Doğa Şenliği. Antalya Real. 06-07 Ağustos 2011


-Şirinyalı Levodaddy Çocuk Kulübü: Sihirli Deneyler Atölyesi. Antalya 28 Temmuz 2011


-TUBİTAK Antalya Doğal Bilimler Okulu Bilim Atölyesi. Akdeniz Üniversitesi. 20 Haziran-01 Temmuz 2011


-S.O.S. Projesi Öğretmen Eğitim Semineri. TED İstanbul Koleji. 12 Mart 2011.


-Dünya Su Günü Etkinliği Hazırlık Sınıfları Atölye Çalışması.TED İstanbul Koleji. 22 Mart 2011


-22 Adımda Doğa Eğitimi. Bir Model Önerisi. 10. Ulusal Eko Okullar Koordinatör Öğretmenler Semineri. Akyaka, Muğla. 19 Aralık 2009


-İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Uygulamalı Doğa Eğitimi Semineri. Akdeniz   Üniversitesi Antalya. 24 Haziran 2009


-TUBİTAK Başayaş Köyü Doğal Bilimler Eğitimleri Kampı. Sulakalanlar ve Su Kalitesi Ölçümleri Atölyesi 2008 Yaz Dönemi


-Avrupa Birliği Gençlik Programları; “Küresel Çevre Problemlerinin Kültürlerarası Diyalog ile Çözümlenmesi”  Gençlik Eğitim Semineri. Küresel Isınma ve Dünyanın Su Sorunları Gençlik Eğitim Atölyesi. Ankara  22 Kasım 2008


-Avrupa Birliği Gençlik Programları; ‘Sürdürülebilir Kalkınma’ Gençlik Eğitim Semineri. Türkiye’de ve Avrupa’da Sürdürülebilir Kalkınma Gençlik Eğitim Atölyesi ve Atık Sanatı Eğitim Atölyesi. Ankara.13-18 Nisan 2007 (European Union Youth Programme -Training Course: ’Sustainable Development’Training Course: Sustainable Development in Turkey and in Europe and Art of Waste Workshop)


-Avrupa Birliği Gençlik Programları;  ‘Çevre Bilinci ve Gençlik’  Eğitim Semineri. Sürdürülebilir Kalkınmanın Temel Bileşenleri ve Beş Yıldız Modeli, Türkiye ve Avrupa’da Çevre Bilinci, Türkiyeden Bir Pencere ‘ Gençlik Eğitim atölyeleri. Atık Sanatı ve Su İzleme Programı Deneysel Çalışmalar Atölyesi Kuşadası, İzmir. 07-13 Nisan 2006
(European Union Youth in Action Programme -Training Course: ‘Environmental Consciousness and Youth Action 5.6). The Elements of Sustainable Development and Five Star Model, Environmental Consciousness in Turkey and Europe, A Window from Turkey. Art of Waste and Water Monitoring Scientific Workshop)